Modlitwa
5 Kluczy

Modlitwa uwolnienia to posługa skierowana do osób, które nie radzą sobie z codziennością, czują się zagubione w życiu wiary lub potrzebują pomocy w walce duchowej.
Skupia się ona przede wszystkim na uważnym wysłuchaniu historii osoby, która prosi o modlitwę, aby na tej podstawie pomóc jej odpowiedzieć na Dobrą Nowinę w konkretnych okolicznościach swojego życia na mocy osobistej decyzji i w autorytecie Jezusa Chrystusa.

Model 5 kluczy oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia, jednak w taki sposób używane są dzięki praktyce Neala Lozano. Modląc się o uwolnienie i uzdrowienie zaproponował kilka kroków, dzięki którym tego typu modlitwa przynosi bardzo dobre owoce: wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia; przebaczenie; wyrzeczenie się kłamstw i duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie, złamanie ich mocy, przyjęcie błogosławieństwa Ojca.

Pięć kluczy to logicznie poukładana droga do celu. Obejmuje ona kolejne kroki:

 

Klucz 1. Wiara i nawrócenie. Nawrócenie polega na zmianie myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu.

Klucz 2. Przebaczenie. Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy słowa przebaczenia konkretnym osobom, także sobie. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy.

Klucz 3. Wyrzeczenie się złych duchów. Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas, cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu.

Klucz 4. Złamanie mocy złych duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i łamie moc duchów, których się wyrzekliśmy. Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię.

Klucz 5. Błogosławieństwo Ojca. Bóg pragnie mówić do naszego serca
i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, przeznaczenie i cel. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i uzdalniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi jesteśmy.

Dom Miłosierdzia

Modlitwa Uwolnienia

Modlitwa 5 kluczy jest dla tych, którzy:

  • pomimo spowiedzi wciąż wracają do pewnych grzechów, mając poczucie bezsilności, zniewolenia przez dany grzech,
  • nie potrafią poradzić sobie z lękami, smutkiem, przygnębieniem, apatią i innymi trudnymi stanami emocjonalnymi,
  • mają problemy w relacjach z innymi, zmagają się z niskim poczuciem wartości, nie potrafią przebaczyć i zapomnieć o różnych zranieniach, noszą w sobie gorycz i urazy,
  •  zmagają się z nałogami, uzależnieniami (np. od alkoholu, zakupów, narkotyków, używek, gier komputerowych, hazardu, mediów społecznościowych, pornografii) i różnymi zniewoleniami, chorobami (np. bulimią, anoreksją, bezsennością, nerwicą), natręctwami,
  • mają poczucie nieprzystosowania, bezsensowności życia, beznadziei, łącznie z myślami czy próbami samobójczymi,
  • mają jakiekolwiek poczucie zmagania, pomimo podejmowania prób uporządkowania danego obszaru czy poradzenia sobie z nim,
  • pragną uporządkować swoje życie w oparciu o stanięcie w prawdzie wobec Chrystusa, by prosić Go o wybaczenie, uwolnienie i błogosławieństwo.

Modlitwa 5 kluczy może być dobrym przygotowaniem do spowiedzi, odbywanej po raz pierwszy po wielu latach lub spowiedzi generalnej, może być też zamknięciem terapii, lub innego procesu rozwojowego (np. uczestnictwa w rocznym programie 12 kroków). Bardzo często jest ona początkiem głębokiego nawrócenia i odnowienia relacji z Bogiem.

Aby zapisać się na modlitwę uwolnienia wg modelu pięciu kluczy,
prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub zadzwonić pod nr tel. 799 735 498