Złóż Świadectwo

Zapraszamy do złożenia świadectwa po modlitwach o uwolnienie. 

…………………….

Po zatwierdzeniu świadectwo dostępne będzie na stronie internetowej w zakładce – „Świadectwa”

Po zatwierdzeniu świadectwo dostępne będzie na stronie internetowej w zakładce – „Świadectwa”

Zapraszamy do złożenia świadectwa po modlitwach o uwolnienie. 

…………………….